Andago kuntoutus

Andago kuntoutus

Andago on liikkuva dynaaminen painokevennysjärjestelmä robotisoidulla liikkeenohjauksella. Kuntoutuja voi itse liikuttaa omaan tahtiin laitetta tai fysioterapeutti voi ohjata sitä. Andago on tarkoitettu kuntoutujille, jotka pystyvät seisomaan itsenäisesti mutta tarvitsevat tukea ja apua kävelyn harjoitteluun.

Andago kulkee kuntoutujan tahdissa robotisoidun liikkeenohjauksen tunnistaessa etenemisnopeuden ja käännökset kehon liikkeistä. Dynaaminen painokevennysjärjestelmä mahdollistaa kuntoutujan tason mukaisen kevennyksen ja painokevennystä voidaan lisätä tai vähentää avustuksen tarpeen mukaan.

Andagolla tehdään kävelyharjoituksia, joihin voi yhdistää eri terapiavälineistöä kuten erilaisia korokkeita, alustoja tai tasapainovälineitä sekä toiminnallisia harjoituksia kuten kääntymistä, taakse päin askeleiden ottamista, kyykkyjä ja esteiden kiertämistä.

Andago soveltuu muun muassa aivoverenkiertohäiriö-, selkäydinvamma- ja aivotraumakuntoutujille sekä MS-potilaille ja muille kävelyn harjoitteluun tukea tarvitseville. Andagolla voi harjoitella myös proteesin kanssa.