Terveyskodissa kuntoutuu lähiseudun omaishoitajia joko yksinään tai yhdessä omaisensa kanssa. Kuntoutuskursseilla löydetään yhdessä ammattilaisten kanssa yksilöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin ja tuetaan päivittäisen elämän sujuvuutta. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja käsittelemään omaishoitajan työssä olevia rasitus- ja stressitekijöitä. Lisäksi kuntoutuksessa tärkeänä teemana on oman terveydentilan ja elämänlaadun ylläpitäminen tiedon ja konkreettisten keinojen myötä. Kuntoutuskurssillamme tarjoutuu mahdollisuus nähdä oma elämäntilanne arkielämän ulkopuolella ja keskustella siitä muiden kuntoutujien ja osaavien ammattilaisten kanssa.

Parikursseilla omaishoitajille tarjotaan omaa ohjelmaa, jolloin on tilaisuus huolehtia omasta hyvinvoinnista siten, että hoitovastuu läheisestä on osaavalla hoitohenkilökunnalla. Omainen ja hoidettava ovat kuitenkin koko ajan saman katon alla.

Kurssit ovat maksuttomia ja niistä voi kysyä lisää sairaanhoitajaltamme, Maria Nirolta 02 8578283