Terveyskodilla on palvelusopimuksia mm. uuden hyvinvointialueen ,Kelan, Valtiokonttorin ja Vakkaopiston kanssa. Ravintolapalveluita on saatavilla Poukanvillen lisäksi taas Laitilan Kaupungintalolla, uudistetussa Haukassa. Vakkaopiston ja Kelan kurssit pyörivät taas ja tilaa syksyn kursseille on vielä. Opiston tarjonnassa on sekä liikunta että terveyspuolen kursseja. Katso lisää vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen Kuntoutukseen pääsee entistä useampi omaishoitaja yhdessä omaisensa kanssa. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja käsittelemään omaishoitajan työssä olevia rasitus- ja stressitekijöitä. Lisäksi kuntoutuksessa tärkeänä teemana on oman…

Find Out More