Terveyskodissa kuntoutukseen pääsevät entistä useampi omaishoitaja yhdessä omaisensa kanssa. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja käsittelemään omaishoitajan työssä olevia rasitus- ja stressitekijöitä. Lisäksi kuntoutuksessa tärkeänä teemana on oman terveydentilan ja elämänlaadun ylläpitäminen tiedon ja konkreettisten keinojen myötä. Kuntoutuskurssillamme tarjoutuu mahdollisuus nähdä oma elämäntilanne arkielämän ulkopuolella ja keskustella siitä muiden kuntoutujien ja osaavien ammattilaisten kanssa.

Parikursseilla omaishoitajille tarjotaan omaa ohjelmaa omaishoitajien ryhmässä, jolloin on tilaisuus huolehtia omasta hyvinvoinnista ja saa elpyä itse. Hoitovastuu läheisestä on osaavalla hoitohenkilökunnalla 24/7. Omainen ja hoidettava ovat koko ajan saman katon alla.

Kurssit ovat maksuttomia ja niistä voi kysyä lisää kuntoutuspäällikkö Paulina Iiskalalta 0440857821 tai kurssiemäntä Maria Pihalalta 02 8578283