Kuntoutus

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutusjaksot antavat avokuntoutusta enemmän aikaa keskittyä kokonaistilanteeseen. Moniammatillinen kuntoutustiimi (lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, liikunnanohjaaja, vapaa-ajanohjaaja ja sosiaalityöntekijä) kohtaa jokaisen asiakkaan yksilönä ja jokainen kuntoutusjakso räätälöidään kokonaistilanne arvioiden. Terveyskodin turvallinen ja kannustava ilmapiiri edesauttaa kuntoutujan motivaation ylläpitoa.
Sairaus- tai vammaryhmittäin kohdennetuilla sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseilla saat runsaasti tietoa ja  mahdollisuuden jakaa kokemuksiasi muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Terveyskoti on solminut 1.1.2021 alkaen nelivuotisen+ 1 optiovuosi sopimuksen Kelan kanssa kuntoutuskurssien tuottamisesta , joiden tavoitteena on omaishoitajan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä sopeutumisvalmennusta DM2 /MBO sairastuneille. Kuntoutuskurssit ovat osallistujille maksuttomia ja toteutetaan 5 päivän jaksoissa (omaishoitajanparikurssi 3x5pv ja DM2/MBO sopeutumisvalmennus 3vrk+60etävrk).

Uutena kuntoutuskurssimuotona on AVH jälkeinen kävelykuntoutus, jossa sairastunut tulee intensiiviseen kuntoutukseen 10+10+5 vrksi Kelan lähettämänä. Tarjoamme palvelua Etelä-ja Länsi Suomen alueella. Kurssi on maksuton osallistujalle ja hakemukseen Kelalle tulee liittää ajantasainen B-lausunto.

Alkavia kuntoutus-ja sopeutumisvalmennuskursseja on tarjolla sekä keväällä että syksyllä. Omaishoitajan , jonka kela valitsee kurssille, ei tarvitse olla virallisesti omaishoitaja, vaan kaikki omaishoitajat otetaan huomioon. Hakemukseen tarvitaan vain Kelan hakemus, johon ei tarvita liitteitä. Kurssilla omaishoitajalle tarjotaan aikaa ja lepoa sekä keinoja hallita oman arjen haasteita.

Jos omaishoitajana koet tarvitsevasi vertaistukikuntoutusta ja omaa aikaa, tai sukulaisesi painii vaativasti hoidettavan kanssa, ota yhteyttä Terveyskotiin , omaishoitajien kurssin yhteyshenkilöömme Maria Pihalaan, 02 8578221 tai hae suoraan kelalta. Tarkempia tietoja kelan tarjoamista etuuksista, kuntoutuksesta, kuntoutusrahasta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista saatte osoitteesta www.kela.fi.

Fysioterapia

Fysioterapiaa tarjotaan kaiken ikäisille. Meillä on vahva asiantuntemus kuntoutuksesta.  Lääkinnällistä yksilömuotoista kuntoutusta tarjotaan toimintakyvyn ja arjessa pärjäämisen tueksi sisältäen ohjausta ja tukea sairauden tai vamman kanssa elämiseen. Fysioterapian avulla tavoitellaan parempaa liikkumis- ja toimintakykyä tai kivuttomampaa oloa. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yhdessä henkilökohtainen tavoite, senhetkinen kunto ja voimavarat huomioiden. Voit tulla meille Kelan, vakuutusyhtiön tai julkisen terveydenhuollon maksusitoumuksella tai itse maksaen.

Meillä työskentelee 5 fysioterapeuttia, 1 toimintaterapeutti sekä liikunnanohjaaja. Tilamme ovat ajanmukaiset, esteettömät ja siistit. Tarvittaessa opaskoirakin on meille tervetullut.

Terveyskodin fysioterapiaosaaminen kattaa useita eri osaamisalueita; gerontologia, tuki-ja liikuntaelinten fysioterapia, aikuisneurologia, lasten neurologia, työfysioterapia, urheilufysioterapia ja lantionpohjan fysioterapia. Tarjoamme myös lymfaterapiaa ja erityistä osaamista tasapainovaikeuksiin (esim. asentohuimaus). Meillä on terapialaitteistoa mm. sähkölaitteet kivun hoitoon ja ultraäänilaitteet sekä lämpö ja kylmähoidot. Terapeutimme tekee tarvittaessa myös allasterapiaa Laitilan ja Rauman uimahallissa sekä yksilöfysioterapiaa koulu-päiväkoti- tai kotikäyntejä.

Fysioterapeutit:      (Kaikkien terapeuttien äidinkielenä on suomi ja hallitsevat hyvin myös englannin ja ruotsin kielen)
Tarja Puotunen aikuisten neurologinen fysioterapia
Sirpa Karkkonen fysioterapeutti AMK, lasten ja aikuisten neurologinen fysioterapia
Mia Grönroos, aikuisneurologia, tuki-ja liikuntaelinfysioterapia, kotikuntoutus
Lotta Kylä-Kaila Fysioterapeutti  AMK, Post-op fysioterapia, kävelykuntoutus ja neurologia, ryhmänohjaus
Sanna Seikola , Fysioterapeutti AMK, tuki-ja liikuntaelinfysioterapia, kävelykuntoutus,ryhmänohjaus
Paulina Iiskala fysioterapeutti YAMK, gerontologia ja aikuisneurologia
Piia Luukkanen fysioterapeutti AMK, työfysioterapeutti, tuki-ja liikuntaelin- sekä urheilufysioterapia

 

Fysioterapeutille voi tulla ilman lääkärin lähetettä, 

Jos sinulla esiintyy jotain seuraavaa, käänny ensin lääkärin puoleen:

 • Vakuutustapaturma
 • Akuutti kova päänsärky tai huimaus
 • Selkäkipu, johon liittyy virtsan-tai ulosteenkarkailu tai istuinakueen tuntopuutos
 • Tapahtuma, jossa on mahdollinen murtuma
 • Yläraajaoireet, jos on sydänperäisen kivun mahdollisuus
 • Päihderiippuvaisuutta
 • Tulehduksellinen reuma
 • Suolisto-ongelmat
 • Bakteeri-infektio, joka on sairastettu äskettäin
 • Kasvuhormonien käyttö
 • Kuume

 

Toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä erilaisten vammasta, sairaudesta tai kehitysviiveestä aiheutuvien haasteiden takia. Tavoitteena on löytää arjesta selviytymistä tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu.
Terveyskoti tarjoaa toimintaterapiaa laitoskuntoutusasiakkaille sekä avopalveluna lähikuntien asukkaille. Terapia voidaan toteuttaa vastaanotolla tai asiakkaan omassa koti-/ päiväkotiympäristössä, yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena palveluna. Terapian korvaa pääsääntöisesti Kela, vakuutuslaitokset, terveyskeskukset tai asiakas itse.

Toimintaterapeuttimme

Satu Heikola (puh. 044 7454 150) vastuulla ovat aikuisneurologiset ja geriatriset asiakkaat.

muut terapiapalvelut

Tarjoamme myös mielenterveyden hyvinvointia, ja tarvittaessa traumapsykoterapiaa, jota antaa ammattitaitoinen psykoterapeutti.
Musiikkiterapiaa (Musiikkiterapia Melodia/Taru Nevavuori) löytyy Poukanvillen toimipisteestämme.
Ravitsemus- ja seksuaaliterapiaa voi myös varata kauttamme. Terapia auttaa toipumaan, parantaa toimintakykyä sekä vahvistaa asiakasta selviytymään arjen rutiineista.

Kuntosalimme on avoinna yleisön käyttöön 5€:n maksusta.
Kuntosalimme on kaikille avoinna tiistaisin klo 16-18

Kuntoutuspalveluistamme saat lisätietoja 0440857821

Kuntoutuksen henkilökunta