Asuminen

Tehostettu palveluasuminen

Asumispalvelut

Tarjoamme asukkaillemme viihtyisän, turvallisen ja kodinomaisen elinympäristön, jossa on hyvä asua elämän loppuun asti. Meillä pidetään hyvää huolta asukkaistamme, sillä tarjoamme heille hyvää ruokaa ja oloa sekä sosiaalista ja virikkeellistä toimintaa. Palveluasumista tarjoamme tällä hetkellä rajoitetusti kuntien maksusitoumuksella. Kysy tämänhetkisestä paikkatilanteestamme,   044 5853585 / Mari Laine tai Paulina Iiskala 0440 857821

Laitoshoito

Terveyskodin erityisosaamista ovat ikäihmisten, leikkausten jälkitilojen ja dementoituneiden hoito sekä neurologinen kuntoutus. Hoito-osaston henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia.

Hoito perustuu yhteisesti sovittuihin arvoihin ja toimintakykyä tukevaan työotteeseen. Jokaisella asiakkaalla on nimetty omahoitaja. Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan ympäri vuorokauden.

Tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tarjoamme asukkaillemme viihtyisän, turvallisen ja kodinomaisen elinympäristön.

Asukkaille on oma puhelinnumero, josta heidät tavoittaa, mutta heihin saa yhteyden myös tarvittaessa ympärivuorokauden hoitajamme kautta numerosta 0449019754.

Asukkaiden yhdyshenkilönä toimii sairaanhoitajamme Maria Pihala, 02 8578221