Tulevaisuus

Laitilan Terveyskodin strategia

Kunnossa kotona

Sotainvalidien hoitolaitoksesta valtakunnalliseksi kuntoutuskeskukseksi

Laitilan Terveyskodin visio on olla arvostettu valtakunnallinen kuntoutuslaitos ja seudullinen gerontologinen osaamiskeskus. Terveyskoti tarjoaa avopalveluita sekä vaativaa ympärivuorokautista hoivaa ja kuntoutusta. Lisäksi Terveyskoti tuottaa hyvinvointipalveluja maakunnassa työikäisille.

Toiminnan perusajatuksena on asiakkaan hyvinvoinnin tukeminen kuntoutus-, asumis-, hoito-, hyvinvointi- ja ravitsemuspalvelujen avulla. Toiminnalla edistetään asiakkaan kokemusta mielekkäästä elämästä, oli se sitten omassa kodissa tai Terveyskodissa. Terveyskodin johtavat arvot ovat sitoutuminen asiakkaan hoitamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen, iloinen ja ystävällinen palvelu, ihmisen kunnioitus, aito välittäminen ja vahva ammattitaito. Arvot näkyvät käytännön työssä aina siitä alkaen, kun asiakas avaa Terveyskodin oven tai ottaa yhteyttä.

Menestystekijöitä ovat ihmisten aito kohtaaminen, kunnossa olevat ja ajanmukaiset tilat ja laitteet sekä ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja itseään kehittävä henkilökunta. Koko henkilökunta on saanut logoterapiakoulutusta, joka vahvistaa ihmisen aitoa kohtaamista. Toimitiloja on remontoitu vastaamaan tulevai-suuden laatuvaatimuksia. Kuntoutus- ja hoitotyötä varten on hankittu asianmukaiset koneet ja laitteet. Edistyksellinen kuntoutusrobotiikka tuo lisäarvoa kuntoutuspalvelujen valikoimaan. Terveyskoti seuraa toimialansa markkinoita analyyttisesti ja lähtee ennakkoluulottomasti, mutta hallitusti uusiin hankkeisiin. Vahva verkostotyö tukee toiminnan kehittämistä.

Tavoitteena on tuottaa seudullisesti vaativaa tehostettua palveluasumista sekä laitoskuntoutusta Etelä-Suomen alueella, lisätä kotiin vietävien palvelujen ja hyvinvointipalvelujen tuotantoa sekä tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä yhteistyöverkoston kanssa. Tavoitetta tukeviin toimenpiteisiin sisältyvät osastokohtaiset kehittämispäivät, SWOT-analyysien työstäminen liiketoimintakohtaisesti. Strategiaa täydennetään erillisillä kehityssuunnitelmilla henkilöstö- ja taloushallinnossa.