Laatusertifikaatit


Laitilan Terveyskodissa laatu syntyy koko henkilöstön tekemästä arjen työstä ISO 9001-standardin mukaisen toimintajärjestelmän ohjaamana. Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa korkealaatuisia kuntoutuspalveluja ja edistää ihmisten hyvinvointia hoito-, ravitsemus -ja hemmottelupalveluin kaiken ikäisille.

Hoiva –ja asumispalveluja palveluja tarjoamme pääasiassa ikääntyneelle väestölle.

Tavoitteenamme on asiakkaan ja hänen omaisensa ystävällinen, turvallinen ja yksilöllinen kohtelu niin, että hän on tyytyväinen saamaansa palveluun. Pyrimme järjestämään toimintamme siten, että pystymme tulevaisuudessakin vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyötahojen odotuksiin ja tarpeisiin.

Toimintamme laatua auditoidaan säännöllisesti sisäisenISO 9001-standardin mukaisesti ja se kattaa Terveyskodin hoito-, kuntoutus-, neuvonta-, työhyvinvointi-,työterveys, hemmottelu– ja ravitsemuspalvelut tukipalveluineen.