Veljeskoti -historia

VELJESKODISTA TERVEYSKODIKSI

Sotiemme veteraaneilla on ollut raskas taakka kannettavanaan eikä se ole estänyt heitä jälleenrakentamasta Suomea sodan jälkeen. Veljeskodinkin alkutaipaleella oli pulaa vähän kaikesta, asiakkaista, tarvikkeista, rahasta. Pioneerihenkeä tarvittiin ensimmäisiltä työntekijöiltä, kun lähtö pienestä 33- paikkaisesta sotainvalidien asumisyksiköstä on kasvanut yli 30 vuoden ajan monipuoliseksi kuntoutuskeskukseksi.

Kolmekymmentä vuotta työtä sotaveteraanien ja sotainvalidien fyysisen sekä henkisen kuntoutuksen hyväksi on lajissaan suuri isänmaallinen teko. Veljeskodin työsarka ei ole ollut pelkkää kuntoutusta, vaan samalla sotainvalidien ja veteraanien elämäntyön arvostamista ja kunnioittamista.

Laitilan kunta ja sittemmin Laitilan kaupunki on ollut perustamassa Veljeskotia.

Toiminnan käynnistäminen ja ylläpitäminen on aikoinaan tapahtunut Laitilan Vanhaintuki ry:n kumppanina. Laitilan kunnan ent. kunnanjohtaja, Maakuntaneuvos Eero Honkisen vahva panos aikaansai Laitilan Veljeskodin perustamisen tilanteessa, jossa maahan oltiin vasta luomassa hoitopaikkoja vaikeavammaisille sotainvalideille. Veljeskodin tiloja ei alun perin suunniteltu kuntoutuskäyttöön vaan Laitilan Vanhainkodin lisätilaksi ja varsinaiset kuntoutuksen tilat otettiin käyttöön 5 vuotta myöhemmin .

Yhteiskunta on ollut ratkaisevalla tavalla mukana rahoittamassa Laitilan Veljeskodin ja muiden vastaavien veljeskotien toimintaa. Tämä osoittaa valtiovallan ja yhteiskuntamme korkeaa vastuuntuntoa sotiemme sankareita kohtaan. Valtiokonttori on kilpailuttanut koko historiamme ajan sairaskotiverkoston hoito- ja kuntoutuspalvelut. Kilpailutus on aina teettänyt paljon työtä, mutta on myös vaikuttanut oleellisesti palvelujen laadun kehittymiseen nykyiselle tasolleen. Varsinainen systemaattinen laatutyö lähti liikkeelle vuonna 1999, kun Laitilan Veljeskoti sai Kuntaliiton laatupalkinnon kuntoutusjakson hoitoprosessin laadukkuudesta. Laatutyö laajentui omien toiminto – ja työohjeiden kirjaamiseen ja 2000-luvulla ne muovattiin Laatuluotain- projektin myötä Inspektan auditoimana ISO-9001 sertifikaatin ansaitsevaan muotoon.

Laitilan Veljeskoti on kehittynyt matkan varrella suurin harppauksin sisältäpäin tapahtuvan kehitystyön kautta.

Veljeskodissa työskennelleet ihmiset ovat edelleen etuoikeutettuja saadessaan tehdä työtä kunniakansalaisten hyväksi. Henkilöstön oma arvomaailma on ollut ja on kehittynyt samansuuntaiseksi Veljeskodin tehtävän hoitamiseen vaadittavien arvojen kannalta. Henkilökunnalle on alusta asti ollut kaiken toiminnan perusarvona sotainvalidien ja veteraanien elämäntyön ja – kokemuksen arvostaminen ja kunnioittaminen. Tämä arvo on edelleen kirjattuna Terveyskodin sertifioidussa toimintajärjestelmässä.

Laitilan Terveyskoti on uudistuvalla otteella ryhtynyt kehittämään palvelutuotantoaan ja markkinoimaan itseään uusille asiakasryhmille. Hyvinvointi-ja hoitopalvelut ovat nousseet tärkeäksi osaksi uudistuvaa Terveyskodin palvelutuotantoa ja vaatineet uudessa ja muuttuvassa tilanteessa suuria ponnistuksia uuden asiakaskunnan saamiseksi palvelujen piiriin.