Asuminen

 

Tehostettu palveluasuminen

nepakuva

Tehostettua palveluasumista tarjoamme tällä hetkellä rajoitetusti kuntien maksusitoumuksella. Kysy tämänhetkisestä paikkatilanteestamme,02 857 8207 tai  044 5853585/ Mari Laine

Laitoshoito

Terveyskodin erityisosaamista ovat ikäihmisten, leikkausten jälkitilojen ja dementoituneiden hoito sekä neurologinen kuntoutus. Hoito-osaston henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia.

Hoito perustuu yhteisesti sovittuihin arvoihin ja toimintakykyä tukevaan työotteeseen. Jokaisella asiakkaalla on nimetty omahoitaja.Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan ympäri vuorokauden.

Tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tarjoamme asukkaillemme viihtyisän, turvallisen ja kodinomaisen elinympäristön.

Asukkaille on oma puhelinnumero ,josta heidät tavoittaa, mutta heihin saa yhteyden myös tarvittaessa ympärivuorokauden hoitajamme kautta numerosta 02 857 8284