Asuminen

 

Tehostettu palveluasuminen

nepakuva

Tehostettua palveluasumista tarjoamme tällä hetkellä rajoitetusti kuntien maksusitoumuksella. Kysy tämänhetkisestä paikkatilanteestamme,02 857 8207 tai  044 5853585/ Mari Laine

Laitoshoito

Laitoshoito palveluihin kuuluvat intervallihoitojaksot (määrä-aikainen laitoshuolto) sekä asumispalvelut. Terveyskodin erityisosaamista ovat ikäihmisten, leikkausten jälkitilojen ja dementoituneiden hoito sekä neurologinen kuntoutus. Hoito-osaston henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia.

Hoito perustuu yhteisesti sovittuihin arvoihin ja toimintakykyä tukevaan työotteeseen. Jokaisella asiakkaalla on nimetty omahoitaja ja vastuuterapeutti. Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan ympäri vuorokauden.

Tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tarjoamme asiakkaille viihtyisän, turvallisen ja kodinomaisen elinympäristön.

Valtiokonttori myöntää maksusitoumuksen pitkäaikaiseen laitoshoitoon, sen edellytyksenä on vähintään 20% sotainvaliditeetti. Laitoshuolto on Valtiokonttorin vaatimusten mukaista.

Asukkaille on oma puhelinnumero ,josta heidät tavoittaa, mutta heihin saa yhteyden myös tarvittaessa ympärivuorokauden hoitajamme kautta numerosta 02 857 8284

Määräaikainen laitoshuolto

Määräaikaisen laitoshoidon eli intervallihoidon edellytyksenä on vähintään 20% sotainvaliditeetti sekä Valtiokonttorin myöntämä maksusitoumus hoitoon. Maksusitoumuksen määräaikaiseen laitoshoitoon myöntää Valtiokonttori asiakkaan tarpeiden mukaan.

Määräaikaiseen laitoshoitoon voi tulla myös itsemaksaen. Tällöin ota suoraan yhteyttä neuvontapalvelijaamme, Mari Lönnberg p.(02) 8578 204 tai 040 7307310. Voit lähettää sinua askarruttavia kysymyksiä tai tiedusteluja myös sähköpostiin : mari.lonnberg@terveyskoti.fi