Kuntoutus

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutusjaksot antavat avokuntoutusta enemmän aikaa keskittyä kokonaistilanteeseen. Moniammatillinen kuntoutustiimi (lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, liikunnanohjaaja, vapaa-ajanohjaaja ja sosiaalityöntekijä) kohtaa jokaisen asiakkaan yksilönä ja jokainen kuntoutusjakso räätälöidään kokonaistilanne arvioiden. Terveyskodin turvallinen ja kannustava ilmapiiri edesauttaa kuntoutujan motivaation ylläpitoa.

Terveyskoti on solminut 1.1.2017 alkaen nelivuotisen sopimuksen Kelan kanssa kurssien tuottamisesta , joiden tavoitteena on omaishoitajan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.Kurssit ovat osallistujille maksuttomia ja toteutetaan 5 päivän jaksoissa (omaishoitajat 2 x5pv ja parikurssi 3x5pv).Kuntoutuskursseja on tarjolla vuodessa 6, joista 3 on parikurssia. Omaishoitajan , jonka kela valitsee kurssille, ei tarvitse olla virallisesti omaishoitaja, vaan kaikki omaishoitajat otetaan huomioon. Hakemukseen tarvitaan lääkärin B-lausunto omaishoitajan terveydentilasta sekä Kelan hakemus, johon liitetään oman kunnan työntekijän kuvaus omaishoitosuhteen kuormittavuudesta, joka voi olla henkinen tai ruumiillinen kuormitus.Kurssilla omaishoitajalle tarjotaan aikaa ja lepoa sekä keinoja hallita oman arjen haasteita.

Jos omaishoitajana koet tarvitsevasi vertaistukikuntoutusta ja omaa aikaa, tai sukulaisesi painii vaativasti hoidettavan kanssa, ota yhteyttä Terveyskotiin , omaishoitajien kurssin yhteyshenkilöömme Maria Niroon, 02 8578283 tai hae suoraan kelalta. Tarkempia tietoja kelan tarjoamista etuuksista, kuntoutuksesta, kuntoutusrahasta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista saatteosoitteesta www.kela.fi.

Kelan myöntämät terapiat ja kuntoutukurssit ovat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta keskeytetty Pandemia vuoksi 31.5.2020 asti. Tiedotamme asiakkaitamme ja sovimme kuntoutuksen jatkon yhdessä. 

Fysioterapia

Fysioterapiaa on tarjolla sekä Terveyskodilla että toisessa toimipisteessämme, Poukanvillessä (Keskuskatu 4).  Fysioterapian tilat ovat esteettömät , siistit ja ajanmukaiset.  Fysioterapian avulla tavoitellaan parempaa liikkumis- ja toimintakykyä tai kivuttomampaa oloa. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yhdessä henkilökohtainen tavoite, senhetkinen kunto ja voimavarat huomioiden. Fysioterapeutin tutkimukseen ja hoitoon voi tulla lääkärin lähetteellä, jolloin osan hoidon hinnasta on mahdollista saada sairausvakuutuspalautuksena Kela:lta tai eri maksusitoumuksillla (kunta/vakuutusyhtiö/kela).

Meillä työskentelee 6 fysioterapeuttia ja 2 liikunnanohjaajaa/hierojaa.  Terveyskodin fysioterapiaosaaminen kattaa useita eri osaamisalueita; gerontologia, tuki-ja liikuntaelinten fysioterapia, aikuisneurologia, lasten neurologia, työfysioterapia, urheilufysioterapia ja lantionpohjan fysioterapia. Tarjoamme myös lymfaterapiaa ja erityistä osaamista tasapainovaikeuksiin (esim. asentohuimaus). Meillä on terapialaitteistoa mm. sähkölaitteet kivun hoitoon ja ultraäänilaitteet sekä lämpö ja kylmähoidot. Robottiikkaa ja allasterapiaa on tarjolla vain Terveyskodilla. Terapeutimme tekee tarvittaessa myös allasterapiaa Laitilan ja Uudenkaungin uimahallissa sekä koulu-päiväkoti- tai kotikäyntejä.

Fysioterapeutit:      (Kaikkien terapeuttien äidinkielenä on suomi ja hallitsevat hyvin myös englannin ja ruotsin kielen)
Tarja Puotunen aikuisten neurologinen fysioterapia
Piia Luukkanen fysioterapeutti AMK, työfysioterapeutti, tuki-ja liikuntaelin- sekä urheilufysioterapia
Sirpa Karkkonen fysioterapeutti AMK, lasten ja aikuisten neurologinen fysioterapia
Katri Kuosmanen fysioterapeutti AMK, fysioterapian suoravastaanotto, lantionpohjan fysioterapia, MDT-terapia, aikuisten neurologinen fysioterapia
Mia Grönroos, aikuisneurologia, tuki-ja liikuntaelinfysioterapia, kotikuntoutus
Paulina Iiskala fysioterapeutti YAMK, gerontologia ja aikuisten neurologia
Jenni Lehto fysioterapeutti AMK, tuki-ja liikuntaelinfysioterapia, neurologia

Fysioterapeutin suoravastaanotto Laitilassa
Fysioterapeutille ilman lääkärin lähetettä

Laitilan Terveyskoti tarjoaa myös fysioterapeutin suoravastaanottopalvelua Laitilassa. Kyseessä on akuuttivastaanottotoiminta, jossa tuki-ja liikuntaelinoireinen asiakas voi hakeutua omatoimisesti suoraan fysioterapeutille ilman lääkärin lähetettä.

Fysioterapeutin suoravastaanoton tavoitteina ovat asiakkaan kuntoutuminen ja työhön paluun nopeuttaminen sekä vaivojen pitkittymisen estäminen. Fysioterapeutin suoravastaanotolle varataan aina kerrallaan 60 minuuttia, johon sisältyvät asiakkaan haastattelu, kliininen tutkiminen ja päätöksenteko. Tarvittaessa asiakasta ohjataan käyttämään reseptivapaita särky-ja tulehduskipulääkkeitä. Fysioterapeutti ohjaa kotihoito-ohjeet liikkeineen ja antaa tarvittaessa suosituksen sairauslomasta (3-5 päivää). Mikäli ilmenee tarvetta tarkemmille jatkotutkimuksille, fysioterapeutti konsultoi lääkäriä ja lähettää asiakkaan terveyskeskuksen omalle lääkärille tai lääkärin vastaanotolle tarkempia jatkotutkimuksia varten. Jatkohoitona ohjaamme asiakkaalle tarvittaessa lisäfysioterapiakäynnin.

Milloin fysioterapeutin suoravastaanotolle?

 • Akuutti selkä-tai niskakipu
 • Raajakipu
 • Kipu on paikallista tai säteilee ylä-tai alaraajaan
 • Päänsärky
 • Huimaus

Milloin lääkärille?
Jos sinulla esiintyy jotain seuraavaa:

 • Vakuutustapaturma
 • Akuutti kova päänsärky tai huimaus
 • Selkäkipu, johon liittyy virtsan-tai ulosteenkarkailu tai istuinakueen tuntopuutos
 • Tapahtuma, jossa on mahdollinen murtuma
 • Yläraajaoireet, jos on sydänperäisen kivun mahdollisuus
 • Päihderiippuvaisuutta
 • Tulehduksellinen reuma
 • Suolisto-ongelmat
 • Bakteeri-infektio, joka on sairastettu äskettäin
 • Kasvuhormonien käyttö
 • Kuume

 

Toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä erilaisten vammasta, sairaudesta tai kehitysviiveestä aiheutuvien haasteiden takia. Tavoitteena on löytää arjesta selviytymistä tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu.
Terveyskoti tarjoaa toimintaterapiaa laitoskuntoutusasiakkaille sekä avopalveluna lähikuntien asukkaille. Terapia voidaan toteuttaa vastaanotolla tai asiakkaan omassa koti-/ päiväkotiympäristössä, yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena palveluna. Terapian korvaa pääsääntöisesti Kela, vakuutuslaitokset, terveyskeskukset tai asiakas itse.

Toimintaterapeutit:

Satu Pussila (puh.0447450057) on myös syventynyt lasten kanssa työskentelyyn
Satu Heikola (puh. 044 7454 150) vastuulla ovat aikuisneurologiset ja geriatriset asiakkaat.
Maria Mäkinen  (puh. 044 5853 586) toimii molemmille toimintaterapeuteille sijaisena

Henkinen hyvinvointi

Tarjoamme mielenterveyden hyvinvointia, elämäntaidon valmennusta ja tarvittaessa traumapsykoterapiaa, jota antaa ammattitaitoinen psykoterapeutti. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus, työuupumus, suru, traumaattiset kokemukset, parisuhdeongelmat ja yksinäisyys. Terapia etenee keskustellen, välitehtävien avulla ja lisäksi tukena käytetään lukemistoa. Musiikki, rentoutus ja esimerkiksi luonnossa liikkuminen ovat myös hyvänä apuna terapiatyössä. Terapia auttaa toipumaan, parantaa toimintakykyä sekä vahvistaa asiakasta selviytymään arjen rutiineista.
Anja Kortteinen (Mielenterveyden hyvinvointi)

Psykoterapeutin palveluja esim. traumaterapia tarjoamme kauttamme ostopalveluna .

Kuntosalimme on avoinna yleisön käyttöön 5€:n maksusta.
(voi ostaa myös 10 kerran kortin Poukanvillen vastaanotosta tai kuntosalivalvojalta )
Kuntosalimme aukioloajat :
ma 8-14
ti 8-12
ke 8-19
to 8-19
pe 8-14

Kuntoutuspalveluistamme saat lisätietoja 0440 857 821/Paulina Iiskala

Kuntoutuksen henkilökunta