Kuntoutus

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutusjaksot antavat avokuntoutusta enemmän aikaa keskittyä kokonaistilanteeseen. Moniammatillinen kuntoutustiimi (lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, liikunnanohjaaja, vapaa-ajanohjaaja ja sosiaalityöntekijä) kohtaa jokaisen asiakkaan yksilönä ja jokainen kuntoutusjakso räätälöidään kokonaistilanne arvioiden. Terveyskodin turvallinen ja kannustava ilmapiiri edesauttaa kuntoutujan motivaation ylläpitoa.
Terveyskoti on solminut 1.1.2017 alkaen nelivuotisen sopimuksen Kelan kanssa kurssien tuottamisesta , joiden tavoitteena on omaishoitajan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.Kurssit ovat osallistujille maksuttomia ja toteutetaan 5 päivän jaksoissa (omaishoitajat 2 x5pv ja parikurssi 3x5pv).Kuntoutuskursseja on tarjolla vuodessa 6, joista 3 on parikurssia. Omaishoitajan , jonka kela valitsee kurssille, ei tarvitse olla virallisesti omaishoitaja, vaan kaikki omaishoitajat otetaan huomioon. Hakemukseen tarvitaan lääkärin B-lausunto omaishoitajan terveydentilasta sekä Kelan hakemus, johon liitetään oman kunnan työntekijän kuvaus omaishoitosuhteen kuormittavuudesta, joka voi olla henkinen tai ruumiillinen kuormitus.Kurssilla omaishoitajalle tarjotaan aikaa ja lepoa sekä keinoja hallita oman arjen haasteita.
Jos omaishoitajana koet tarvitsevasi vertaistukikuntoutusta ja omaa aikaa, tai sukulaisesi painii vaativasti hoidettavan kanssa, ota yhteyttä Terveyskotiin , omaishoitajien kurssin yhteyshenkilöömme Maria Niroon, 02 8578283 tai hae suoraan kelalta. Tarkempia tietoja kelan tarjoamista etuuksista, kuntoutuksesta, kuntoutusrahasta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista saatteosoitteesta www.kela.fi
.

Fysioterapia

Fysioterapian avulla tavoitellaan parempaa liikkumis- ja toimintakykyä tai kivuttomampaa oloa. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yhdessä henkilökohtainen tavoite, senhetkinen kunto ja voimavarat huomioiden. Fysioterapeutin tutkimukseen ja hoitoon voi tulla lääkärin lähetteellä, jolloin osan hoidon hinnasta on mahdollista saada sairausvakuutuspalautuksena Kela:lta tai eri maksusitoumuksillla (kunta/vakuutusyhtiö/kela). Meillä työskentelee viisi fysioterapeuttia ja kaksi kuntohoitajaa. Terveyskodin fysioterapiaosaaminen kattaa useita eri osaamisalueita; gerontologia, tuki-ja liikuntaelinten fysioterapia, aikuisneurologia, lasten neurologia, työfysioterapia, urheilufysioterapia ja inkontinenssiterapia. Tajoamme myös lymfaterapiaa ja erityistä osaamista tasapainovaikeuksiin(esim. asentohuimaus).
Fysioterapeutit:
Tarja Puotunen (aikuisten neurologinen fysioterapia)
Piia Luukkanen fysioterapeutti AMK (työfysioterapeutti, tuki-ja liikuntaelin- sekä urheilufysioterapia)
Sirpa Karkkonen fysioterapeutti AMK ((lasten ja aikuisten neurologinen fysioterapia)
Jenni Lehto fysioterapeutti AMK ( tuki-ja liikuntaelinfysioterapia, neurologia)
Mia Grönroos (aikuisneurologia, tuki-ja liikuntaelinfysioterapia, kotikuntoutus)
Paulina Iiskala (fysioterapeutti YAMK, gerontologia ja aikuisten neurologia)
Kuntohoitajat :
Riitta Verhonen toimivapaalla 1.9 asti

Toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä erilaisten vammasta, sairaudesta tai kehitysviiveestä aiheutuvien haasteiden takia. Tavoitteena on löytää arjesta selviytymistä tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu.
Terveyskoti tarjoaa toimintaterapiaa laitoskuntoutusasiakkaille sekä avopalveluna lähikuntien asukkaille. Terapia voidaan toteuttaa vastaanotolla tai asiakkaan omassa koti-/ päiväkotiympäristössä, yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena palveluna. Terapian korvaa pääsääntöisesti Kela, vakuutuslaitokset, terveyskeskukset tai asiakas itse.
Toimintaterapeutit:
Sanna Anttila (puh. 044 5853 586) on syventynyt lasten kanssa työskentelyyn toteuttaen myös sensorisen integraation terapiaa.
Satu Heikola (puh. 044 7454 150) vastuulla ovat aikuisneurologiset ja geriatriset asiakkaat.

Henkinen hyvinvointi

Tarjoamme mielenterveyden hyvinvointia, elämäntaidon valmennusta ja tarvittaessa traumapsykoterapiaa, jota antaa ammattitaitoinen psykoterapeutti. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus, työuupumus, suru, traumaattiset kokemukset, parisuhdeongelmat ja yksinäisyys. Terapia etenee keskustellen, välitehtävien avulla ja lisäksi tukena käytetään lukemistoa. Musiikki, rentoutus ja esimerkiksi luonnossa liikkuminen ovat myös hyvänä apuna terapiatyössä. Terapia auttaa toipumaan, parantaa toimintakykyä sekä vahvistaa asiakasta selviytymään arjen rutiineista.
Anja Kortteinen (Mielenterveyden hyvinvointi)

Psykoterapeutin palveluja tarjoamme kauttamme ostopalveluna ja hänelle voi varata ajan kauttamme mm. trauma- ja seksuaaliterapiaan.

Kuntosalimme on avoinna yleisön käyttöön 5€:n maksusta.
(voi ostaa myös 10 kerran kortin Poukanvillen vastaanotosta tai kuntosalivalvojalta )
Kuntosalimme aukioloajat :
ma 8-14
ti 8-12
ke 8-19
to 8-19
pe 8-14

Kuntoutuspalveluistamme saat lisätietoja 0440 857 821/Paulina Iiskala