Kuntoutuksen henkilökunta

Sanna Anttila | Satu Heikola | Paulina Iiskala | Sirpa Karkkonen
Tarja Puotunen | Piia Luukkanen


Paulina Iiskala

Myynti- ja kehittämispäällikkö, fysioterapeutti YAMK

paulina.iiskala(a)terveyskoti.fi p.044 0857 821

Olen työskennellyt Laitilan Terveyskodissa vuodesta 1998 ikäihmisten ja vaikeavammaisten kuntouttajana. Työskentelen nykyisin 1-2 päivänä viikossa fysioterapeuttina pääasiassa ikäihmisten ja aivohalvaus- ja selkäydinvammakuntoutujien kanssa. Erityisosaamisenani on robottiavusteinen kävelykuntoutus.
Kehitän ja tuotteistan Laitilan Terveyskodin myynti-ja kehitämispäällikkönä uusia palvelujamme sekä teen tarjouksia palveluistamme kaikille asiakkaillemme. Työssäni toimin kuntoutushenkilökunnan esimiehenä, hoidan markkinointia ja sopimusasioita yhdessä toimitusjohtajamme kanssa. Osallistun muun muassa kuntoutusrobotiikan asiantuntijana tutkimustyöhön EU-rahoitteisessa monikansallisessa selkäydinvammaprojektissa.

Sopimusasiakkaat: KELA, Vakuutusyhtiöt, Kunnat, Valtiokonttori sekä itsemaksavat asiakkaat


Sanna Anttila

Toimintaterapeutti AMK


sanna.anttila(a)terveyskoti.fi p. 044 5853 586

Olen työskennellyt Laitilan Terveyskodissa 2006 alkaen, aluksi myös laitoskuntoutuksessa olevien sotainvalidien parissa. Olen erikoistunut lasten toimintaterapiaan ja työskentelen pelkästään lasten ja heidän perheidensä parissa. Teen sekä arviointeja että terapiaa.

Sopimusasiakkaat: KELA, Vakuutusyhtiöt, Kunnat, Valtiokonttori sekä itsemaksavat


Satu Heikola

Toimintaterapeutti AMK

satu.heikola(a)terveyskoti.fi p. 044 7454 150

Olen toiminut Laitilan Terveyskodissa vuodesta 2002 lähtien. Työskentelen pääsääntöisesti ikäihmisten ja neurologisten kuntoutujien kanssa, joilla on esim. aivoverenkiertohäiriö, aivohalvaus, aivovamma tai neurologinen sairaus. Asiakkaitani ovat myös selkäydinvammakuntoutujat sekä tuki- ja liikuntaelinkuntoutujat esim. amputaatioasiakkaat. Teen yksilöllistä toimintaterapiaa niin Laitilan Terveyskodissa kuin kuntoutujien kotiympäristöissä. Ohjaan toiminnallisia ryhmiä kotona selviytymisen tukemiseksi ja annan apuvälineohjausta. Toimintaterapeuttina kuulun Terveyskodin moniammatilliseen työryhmään. Olen ergonomiapassikouluttaja ja tarjoan konsultaatiota organisaatioille.

Sopimusasiakkaat: KELA, Vakuutusyhtiöt, Kunnat, Valtiokonttori sekä itsemaksavat


Sirpa Karkkonen

Fysioterapeutti AMK

sirpa.karkkonen(a)terveyskoti.fi

Olen työskennellyt Laitilan Terveyskodissa vuodesta 2002. Toimin neurologisten lapsi- ja aikuisasiakkaiden fysioterapeuttina, toteuttaen perusfysioterapiaa, allasterapiaa sekä robottiavusteista Lokomat-kävelykuntoutusta. Ohjaan myös liikunnallisia ryhmiä.

Sopimusasiakkaat: KELA, Vakuutusyhtiöt, Kunnat, Valtiokonttori sekä itsemaksavat


Tarja Puotunen

Fysioterapeutti, lymfaterapeutti

tarja.puotunen(a)terveyskoti.fi

Toimin aikauisneurologisten asiakkaiden fysioterapeuttina toteuttaen perusfysioterapiaa, allasterapiaa sekä robottiavusteista Lokomat-kävelykuntoutusta .  Erityisosaamisalueitani ovat myös lymfaterapia sekä asentohuimaushoidot.

Sopimusasiakkaat: KELA, Vakuutusyhtiöt, Kunnat, Valtiokonttori sekä itsemaksavat


Piia Luukkanen

Fysioterapeutti AMK, voice massage -terapeutti

piia.luukkanen(a)terveyskoti.fi p. 044 7207 056

Olen työskennellyt Laitilan Terveyskodissa vuodesta 2005 asti. Työtehtäviini kuuluu tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, voice massage -terapia, Lokomat– robottiavusteinen kävelykuntoutus, Firstbeat-hyvinvointianalyysi, kuntotestaukset sekä erilaiset työhyvinvointiryhmät.

Sopimusasiakkaat: KELA, Vakuutusyhtiöt, Kunnat, Valtiokonttori, erilaiset yritykset ja yhteisöt sekä itsemaksavat